Política de privadesa - nyestudio architects

Responsable del Tractament (Data Controller):

Nom: Tuomo Jauhiainen

NIE: X2604272M

Domicili: Passatge de Nogués, 10, 08025 Barcelona

Correu electrònic: info@nyestudio.com

Web: www.nyestudio.com

 

A nyestudio,reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privadesa pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats a la web.

Dades Personals:

Una dada personal és la informació que el identifica o el fa identificable. A través de la web, a les caselles establertes a l'efecte, recollim les dades personals que l'usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població, etc., així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l'usuari està registrat. En aquest cas, la privadesa dependrà de la configuració pròpia establerta per l'usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l'usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de manera lícita amb sotmetiment en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat, durada i legitimació del tractament:

Les dades que l'usuari ens faciliti les tractarem amb les següents finalitats:

Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formin les persones interessades. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per donar compliment a la seva petició.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari en seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privadesa abans d'enviar la petició. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment prèviament retirat.

Cessió o comunicació de dades personals:

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers, llevat que existeixi alguna obligació legal.

Transferències internacionals

A nyestudio tractem les seves dades dins de l'Espai Econòmic Europeu.

Actualització de dades:

És important que per tal que puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està actualitzada i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada:

Tots els camps als nostres formularis no són obligatoris, llevat de l'aprovació de les dades de privadesa.

Drets dels interessats:

Té dret a accedir a les seves dades i obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides.

Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament de les mateixes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades.

Si considera que els seus drets no s'han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a www.aepd.es

Durada i Modificació:

nyestudio tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats de forma unilateral, total o parcialment. Qualsevol canvi apareixerà de la mateixa manera en què es troben en aquesta nota legal.

© 2024 nyestudio

contacte

xarxes socials